Ons verhaal.....

We hebben allemaal een passie. Dit is de onze, al ruim 60 jaar.

Paarden zijn altijd een onderdeel geweest van ons leven. Vroeger als hobby, nu al sinds vele jaren beroepsmatig. Maar de liefde voor het paard - met name Friezen en Fjorden - is onverminderd. De fokkerij, het opfokken, beleren, keuringsklaar maken en de verkoop van paarden. Het zijn allemaal facetten die het leven en werken met paarden zo mooi maken. We maken u er graag deelgenoot van!
------------------------

Our story....

We all have a passion. This is ours, for over 60 years.

Horses have always been a part of our lives. What started out as a hobby became a profession. But the love for horses - especially the Friesian and Fjord breed - has always remained. Breeding, bringing up horses, training them and selling them. All elements that make living and working with horses so beautiful. We would love to share it with you!